שינוי סטטוס לקוח

איפה ?

  כותרת תיקים ולקוחות > לקוחות > ביצוע סינון > בחירת רשומה/מס’ רשומות > פעולות

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 

  לכפתור  

  נוספה אפשרות "שינוי סטטוס".

  לחיצה על הכפתור פעולות מאפשר שינוי סטטוס של מספר לקוחות בו זמנית