הוספת דיונים ברצף

איפה ?

  כותרת יומן ומשימות > הוספת דיונים ברצף

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  למשרדים שרכשו סנכרון מול אווטלוק. בעת הוספת דיונים ברצף

  המערכת תשמור סימון/אי סימון בתיבת הסימון "פתח פגישה לפי שמירה"