דוח 109 - רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות

בדוח 109 - "רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות רשימת תיקי הוצל"פ" מוצגים תיקים כפי שנתקבלו מכלים שלובים, המיועדים לגניזה בשל חוסר פעילות בתיק.

בדוח מוצגים השדות הבאים: תאריך פעולה אחרון, מספר תיק הוצל"פ, תאריך הפעולה האחרונה, מספר החודשים שעברו מפעולה אחרונה, שם החייב, שם הזוכה, שם הלשכה ועוד.

דוגמא לאפשרויות סינון:

הצגת הדוח