דוח 183 - תיקים בהם התבצעה פעולה מסויימת ולאחריה פעולה אחרת

דוח 183 - תיקים בהם בוצעה פעולה X ואחריה בוצעה פעולה Y. מהרשימה ניתן להכנס לכרטיס התיק הפנימי או לתיק תקשורת ולצרף תיקים לקבוצת עבודה.

כניסה לדוח יציג חלון סינון, להלן דוגמא לאיתור תיקים.

הצגת הנתונים