דוח מספר 184 - סיכום פעילות למשתמש בתקופה

  מטרת הדוח היא להציג סיכום פעולות שביצע המשתמש בתקופת זמן נבחרת.

  הנתונים המוצגים:

 - שם משתמש
 - כמות "תיקים שנפתחו"
 - כמות "נספחים"
 - כמות "פגישות/דיונים (נרשמו)"
 - כמות "פגישות/דיונים (משתמש משתתף)"
 - כמות "משימות (נרשמו)"
 - כמות "משימות (בוצעו)"
 - כמות "מסמכים (נוספו)"
 - כמות "חיובים (נרשמו)"
 - כמות "חיובים (מבצע)"
 - סה"כ "שעות עבודה (מבצע)"
 - כמות "חשבונות עסקה"
 - כמות "קבלות/חשבוניות מס" (לסכם כמות מסמכים חשבונאים שהופקו)
 - כמות "הוצאות" איתמר
 - כמות "הודעות דואר שנשלחו"