דוח 64 - שעות חיוב לעובד ברמה יומית

דו"ח 64 מציג מטריצה של ימי העבודה בחודש וכמות שעות העבודה שנרשמו על ידי העובדים המחייבים. 

כניסה לדוח יציג חלון סינון המאפשר הצגת נתונים בהתאם לתנאים שנבחרים.

בדוח יוצגו גם עובדים אשר להם אין ערכים כלל. בדוח ניתן לבצע בחירה באופן הצגת הנתונים, ברמה שעתית או עשרונית.

חלון הסינון:

רשימת שעות החיובים שנרשמו בהתאם לימים/חודש ולשנה שנבחרה