דו"ח 186 ריכוז הגדרות ללקוח

דוח 186 "ריכוז הגדרות ללקוח" מציג את הנתונים אשר נמצאים  בחוצץ "הגדרות" בכרטיס הלקוח.

מבין הסעיפים השונים ניתן למצוא הגדרות חשבונות עסקה, קישור למחירונים  קבו’ תעריפים, מידור וכו’