דוח 185 הליכים אחרונים בתיק תקשורת

נוסף דוח חדש בכלים שלובים, המציג את ההליכים האחרונים שהתבצעו בתיק תקשורת

בחלון הסינון ניתן לבצע סינון עלפי מספר הליכים אחרונים, תאריך יצירה, תאריך ביצוע או לפי אחד מהתנאים השונים המוצגים

בנתונים המוצגים ניתן לראות את סוג ההליך, מצב ההליך ונתונים נוספים