דוח סיכום תיקים ללשכה

דו"ח 18 דוח סיכום תיקים ללשכה.  מתוך תוצאות הדוח ניתן להציג את פירוט התיקים הרלוונטים לשורות סיכום

כניסה לדוח יפתח חלון סינון לבחירת לשכה/עו"ד מטפל וסטטוס.

הצגת הנתונים:

לחיצה על הכפתור