דוח 191 הוצאות לקוח וגביה מלקוחות

בדוח "הוצאות לקוח וגביה מלקוחות" מוצגים סיכומי סעיפי הוצאה אשר נרשמו ללקוח, כנגד סיכומי התקבולים מקבלות של הלקוח.

הדוח מאפשר פירוט של הנתונים על ידי לחיצה כפולה על שורת הלקוח. בפירוט יוצג "מקור תנועה" (הוצאות/הכנסות).

ניתן לסנן את הדו"ח לפי טווח תאריכים, מספר/שם לקוח, לקוח אב, אחראי לקוח.

ניתן להדפיס את הדו"ח בשני פורמטים - סיכומי ומפורט. במפורט תוצג טבלת פירוט לכל לקוח, כולל סיכומי הסכומים וסיכם כללי בסוף הדו"ח

דוגמא לשורת סיכום הדו"ח:

  לחיצה על הכפתור  יציג את רשימת ההוצאות וההכנסות בהתאם

  לחיצה על הכפתור  תציג את המסמך החשבונאי המקושר לאותה רשומה (הוצאה/הכנסה)