מטפל ומטפלים בתיק

 

מה התחדש בגרסה ? [1.79]

   בגרסה החדשה לרשימת התיקים התווספה עמודה "מטפלים בתיק"

   עמודה זו מייצגת את המטפלים הפעילים בתיק, להבדיל מעמודה "מטפל" המייצגת את המטפל הראשי גם אם הוא לא פעיל !  

 

איפה ?

  מתוך רשימת תיקים: