הצגת פקודת יומן מתוך חלון תיאום תנועות

 

מה התחדש בגרסה ? [1.79]

   בחלון תיאום תנועות חשבון נוסף כפתור

   לחיצה על הכפתור תציג את מקור פקודת יומן מערכת שנבחרה לתיאום

 

איפה ?

   תפריט כספים > חשבונות בנק > מתוך הרשימה המתקבלת > סימון חשבון רצוי > בצע תיאום ידני

   ברשימת תנועות מערכת הוספנו את הכפתור

   האפשרות מוצגת רק למשרדים אשר רכשו מודול הנה"ח כפולה