איך לאפס הנחה לחשבונות עסקה

 

 

  איך לאפס הנחה בחשבון עסקה ?  

   בגרסה 1.80 נוספה אפשרות "לאפס" הנחה בחשבון עסקה במידה וניתנה.

   איפוס ההנחה יכול לבוא לידי ביטוי או בפריט החיוב עצמו, או הוספת פריט חיוב מסוג הנחה/זיכוי.

   במידה וניתנה הנחה בפריט החיוב - האיפוס יהיה מתוך פריט החיוב.

   במידה וההנחה ניתנה מתוך הסיכומים הכספיים של חשבון העסקה - האיפוס יהיה מתוך פריט חיוב מסוג הנחה.

   1. לקביעת הנחה מתוך הסיכומים הכספיים של חשבון עסקה, יש לסמן בסיכומים את הסעיף הרצוי וללחוץ על הכפתור

   2. לקביעת הנחה ברמה של פריט חיוב, יש להציג את פריט החיוב > ללחוץ על כפתור עדכן > ולהקליד סכום/אחוז הנחה. 

   3. לאיפוס הנחה שניתנה מתוך סיכום כספי בחשבון עסקה, יש לסמן את פריט ההנחה, לחיצה ימנית על העכבר ולבחור

    4. לאיפוס הנחה שניתנה ברמת פריט חיוב יש לסמן את השורה > לחיצה ימנית על העבר ולבחור

    5. לסיום התהליך יש ללחוץ על כפתור שמור בחשבון עסקה.