חשבונית בשיעור מע"מ - 0.00

  רישום תנועה בשיעור מע"מ 0 

   בגרסה החדשה הפקת חשבונית מס וחשבונית מס/קבלה בה ההכנסה עם שיעור מע"מ - 0%

   פקודת היומן תרשם מול כרטיס הכנסות פטורות  

   לדוגמא הפקת חשבונית מס/קבלה בשיעור מע"מ - 0.00

    פירוט התנועות