נוסף שדה סינון "סוג ישות" לחלון הוספת איש קשר מכרטיס לקוח

איפה?
כרטיס לקוח > חוצץ "אנשי קשר" > הוסף > בחירה בישות קיימת
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בבחירת ישות קיימת, לחלון הסינון נוסף שדה "סוג ישות".