קישור קבלה וחשבונית מס/קבלה לחשבון עסקה

בתוכנת עודכנית ניתן לבצע קישור בין דרישה לתשלום - חשבון עסקה, לבין קבלות או חשבוניות מס/קבלה.

בחלק מהמקרים המשרד מפיק בשלב הראשון חשבון עסקה ובמועד מאוחר יותר מפיק קבלות או חשבונית מס/קבלה, בהתאם לתקבול שהתקבל.

במידה והקישור לא נעשה בעת הפקת המסמכים החשבונאים, תמיד עומדת בפניך אפשרות לבצע את הקישור בשלב מאוחר יותר. במאמר נציג כיצד ניתן לבצע את הקישור מתוך החשבון עסקה. (בהנחה שקבלה כבר הופקה)

את החשבון עסקה אפשר לפתוח:

  1. מתוך תפריט כספים > חשבונות עסקה
  2. מתוך כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה
  3. מתוך כרטיס תיק > חוצץ חשבונות עסקה 

לאחר פתיחת חשבון העסקה לחץ על פעולות > קשר לקבלה

  בחלון רשימת קבלות לבחירה סמן את הקבלה הרצויה ולחץ על הכפתור [אשר]

  בחלון חשבונות עסקה לזיכוי בדוק שחשבון העסקה מזוכה, ולחץ על כפתור [יציאה]