איך לבטל חשבון עסקה

חשוב לזכור
  1. חשבון עסקה אינו מסמך חשבונאי, ובכך ביטולו אינו גורר הפקת מסמך חשבונאי.
  2. במידה וחשבון העסקה מקושר לתקבולים, טופס הפקדה, ותיאום בנקים ביטול חשבון העסקה ינתק אותו מהמסמכים והפעולות המקושרות.

ביטול חשבון עסקה:

  1. הכנס לתיק הלקוח>חוצץ חשבונות עסקה >הצג חשבון עסקה
  2. לחץ בסרגל על פעולות> בטל/סגור חשבון עסקה
  3.  לחיצה על הפעולה בטל/סגור חשבון עסקה- נפתח חלון אפשריות: 
  • בטל חשבון עסקה החזר חיובים למאגר חיובים פתוחים - החשבון מבוטל והחיובים חוזרים לתיק הלקוח בו הופק חשבון העסקה, לחוצץ חיובים -חיובים פתוחים.
  • בטל  חשבון עסקה  ללא החזרת חיובים למאגר חיובים פתוחים- חשבון עסקה יבוטל, החיובים ימחקו
  • בטל חשבון עסקה החזר חיובים למאגר חיובים בסטטוס סגור ידנית - חשבון עסקה יבוטל, החיובים יחזרו לתיק הלקוח בו הופק חשבון לחוצץ חיובים-בסטטוס סגור ידנית 
  • סגור חשבון עסקה רשום שורות זיכוי בנספח לחשבון - חשבון עסקה ייסגר, יש לרשום סיבת סגירה.החיובים בחשבון ירשמו כשורות זיכוי וסטטוס חשבון ישתנה לזוכה
  • סגור חשבון עסקה כתוצאה מהפרשי שער - חשבון  עסקה יסגר , כתוצאה מהפרשי שער אין צורך  להזין סיבת סגירה סטטוס חשבון משתנה לזוכה

  שלב 1- הצג חשבון עסקה

 

 שלב 2 - פעולות > בטל חשבון עסקה

  שלב 3- בטל חשבון עסקה> בחר באפשרות הרצויה