? איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף

 איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף ?

 

  בתוכנת עודכנית לכל לקוח מוגדר "אחראי". אחראי לקוח הוא המשתמש אשר הקים את הלקוח בתוכנה.

  בגרסה 1.80 אנו מאפשרים שינוי שם האחראי.

  לשינוי אחראי לקוח מסרגל הניווט  לחץ על > לקוחות > סנן > ניתן לקבוע את אחראי הלקוח הנוכחי בחלון הסינון.

  בחר את כל הרשימה או סמן רשומות > לחץ על פעולות> עדכן אחראי לקוח> בחר משתמש > עדכן