רישום יתרת פתיחה במאזן

בתוכנת הפלטינום ניתן לבצע רישומי יתרות פתיחה לכרטיסים השונים בהנהלת חשבונות כפולה.

חשוב

רישום יתרות פתיחה מחייב את המשרד להזין את היתרות לכל הכרטיסים במערכת. כרטיס ללא יתרת פתיחה יתאפס

לאחר רישום היתרות לכרטיסים השונים (בזכות או חובה) יש ליצור פקודת יומן מאזנת על מנת שהמערכת "תמלא" את הפער בין יתרת הפתיחה לבין היתרה הנוכחית של הכרטיס. פקודת יומן מאזנת יכולה להיות בחובה או בזכות.

1.לרישום יתרת פתיחה כנס לתפריט הנה"ח כפולה > מאזן פתיחה

2. בחלק התחתון של המסך לחץ על הכותרת "מאזן פתיחה" ולחץ על הכפתור

3. בחלון "פרטי מאזן פתיחה" אתר את הכרטיס הרצוי ורשום סכום בשדה זכות או חובה

4. לסיום לחץ על כפתור

5. באותה דרך רשום את יתרות הפתיחה לכל הכרטיסים!

7. בסיום רישום יתרות לחץ על הכותרת "פרטי מאזן פתיחה" ולאחריו על הכפתור