איך להציג נתוני ייצוא לחשבשבת

בתוכנה קיימת אפשרות(בתשלום) לייצוא נתונים לחשבשבת.

טרם ביצוע ייצוא הנתונים אנו מאפשרים הצגת הנתונים ומסמך המקור טרם ביצוע הייצוא.

לייצוא נתונים במסך הראשי לחץ על התפריט הנה"ח כפולה > ייצוא לחשבשבת > בחלון פרטי ייצוא הגדר את

  1. סוג היצוא (לחשבשבת או SAP)
  2. תאריך סינון (בחר באחד משלושת האפשרויות)
  3. מתאריך עד תאריך
  4. נתיב לשמירת הקובץ
  5. בחלון נתונים ליצוא(בחר אלו נתונים ברצונך להכליל בדוח)
  6. בשדות תאריך אסמכתא(בחר באחד משלושת האפשרויות)

  להצגת הנתונים לחץ על הכפתור  [יתאפשר רק בייצוא לחשבשבת]

   דוגמה לדוח: