קביעת רפרנט בתיק

בתוכנת עודכנית אנו מגדירים רפרנט כאשר אנו רוצים להגדיר איש קשר מטעם הלקוח.

בשלב הראשון: נגדיר איש קשר בכרטיס הלקוח.

בשלב השני: נקשר בין איש הקשר בכרטיס הלקוח לשדה "רפנט" בכרטיס התיק.

שלבים להקמת רפרנט:

  1. כנס לכרטיס הלקוח
  2. עבור לחוצץ אנשי קשר > לחץ על האייקון הוסף
  3. מלא את פרטי הרפרנט בחלון פרטי איש קשר
  4. בשדה תפקיד בחר רפרנט
  5. במידה ואנו רוצים שבמשלוח חשבון עסקה או בחשבוניות הרפרנט יהיה מכותב - נסמן את התיבות בהתאם
  6. לחץ על כפתור "סיום"

תצלום הוספת רפרנט:

קישור הרפרנט לכרטיס התיק:

  1. כנס לכרטיס התיק ולחץ על כפתור "עדכן"
  2. בשדה רפרנט בחר את הרפרנט המתאים - כפי שעודכן בסעיף הקודם
  3. לחץ על כפתור שמור

תצלום רפרנט בכרטיס התיק: