פקודות יומן מעורבות

בתוכנת עודכנית ניתן לבצע פעולות "מעורבות". פקודה מעורבת מכילה כרטיסי הנה"ח אשר דורשים בדיקה נוספת מצד המשתמש
ועלולים לשבש את המאזן. 

 דוגמא לפקודה מעורבת היא משיכה מפקדון מחשבון בנק עסקי - או הפקדת תקבול מקבלת פקדון לחשבון עסקי ולא חשבון נאמנות/פקדון.

 לאיתור פקודות מעורבות יש להכנס לתפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > יש לסמן את התיבה פקודה מערובת - ולבחור באפשרות "כן"

  לסיום יש ללחוץ על כפתור "אשר"

לחיצה על כפתור  תציג את פקודת אליה מקושרות התנועות.

לחיצה על הכפתור  תאפשר ביטול של פקודת היומן.