הוספת לחצן "עבור אל" - מתוך תיק תקשורת

איפה?
תיק תקשורת
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בתיק התקשורת נוסף הכפתור "עבור אל" עם שדות :

מספר תיק הוצל"פ, מספר תיק פנימי, שם חייב ראשי ושם זוכה ראשי.