שעות עבודה לעובד

הצגת נתוני שעות עבודה לעובד בעודכנית תלויה בביצוע הגדרות מקדימות בתוכנה. כדוגמת הפעלת רישום שעות נוכחות בתוכנה ויצירת הסכמי עבודה.

לאחר שבוצעו הגדרות אלו רישום שעות הכניסה יכול להתבצע באופן אוטומטי [במידה והוגדר] אם פתיחת התוכנה וסגירתה או באמצעות רישום ידני.  

ניתן לצפות בשעות העבודה שנרשמו לעובד ממספר מסכים בתכנה

1. צפיה בנתונים מתפריט ניהול משרד  

  בתפריט ניהול משרד > שעות עבודה לעובד. בטבלה מוצגות שעות הכניסה והיציאה והחיובים שנרשמו בזאת בהתאם לסינון שבוצע בחלון הסינון.

2. צפייה בנתונים מתפריט שולחן העבודה 

בתפריט ניהול משרד > שולחן עבודה

מתוך חלון "גרף שעות עבודה שנרשמו" ניתן להציג שעות שנרשמו או לחלופין להוסיף שעות חיוב

חשוב! להצגת הנתונים בצורה גרפית יש להכנס להגדרה מס’ 180 הגדרות אישיות - שולחן עבודה > בחירה באפשרות - גרף שעות עבודה שנרשמו

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

- הצגת פרטי רישום במסך נפרד.

 - הוספה או עדכון שעת כניסה ויציאה.

 - הוספת רישום מסוג היעדרות.

  • סוג העדרות – בחירת סוג העדרות מתוך רשימה קבועה. ( לסוגי העדרות ראה הגדרה מס’ 143 )
  • שם העובד – שם העובד בתוכנה.
  • תיאור – מלל חופשי, תיאור סוג העדרות.
  • מתאריך – עד תאריך , תאריך תחילת היעדרות וסיום היעדרות. (התאריך שירשם בשדה "מתאריך" יופיע באופן אוטומטי בשדה "עד תאריך")
  • כמות שעות – כמות שעות העדרות.
  • יום מלא - במידה וסוג העדרות היא "יום מלא" אין צורך ברישום שעות.

 - הוספת חיוב. לחיצה על הכפתור יפתח מסך של הוספת חיוב חדש למערכת.

 - סיכום ערכים בעמודה לפי בחירה, מנתוני הרשימה.

 - הדפסת רשימת שעות עבודה עלפי אחד מדו"חות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשימת שעות עבודה לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל.

 - רשימת דוחות מערכת המתאימים לקטגוריה של שעות עבודה.

   - חיפוש שעות לעובד מסוים ברשימת שעות עבודה על פי קריטריון כלשהו, בשדה כלשהו לחיצה על השדה לפיו מעוניינים לחפש את הרישום > הקלדת המלל לחיפוש או לחיצה על  CTRL+F

 - אפשרות לשנות את תצוגת הנתונים, או לבצע סינון אחר.

רשימת השדות במסך "שעות עבודה לעובד".

שם השדה

הסבר כללי

הערות

תאריך

שדה תאריך

לא תלוי בביצוע קליטת רישום בתוכנה.

משתמש

שם משתמש בתוכנה.

 

יום

שדה יום בחודש.

לא תלוי בביצוע קליטת רישום בתוכנה.

שעת התחלה

שעת התחלת רישום כניסה לעובד.

נרשם אוטומטי עם כניסה לתוכנה

שעת סיום

שעת סיום רישום יציאה לעובד.

 

שעות נוכחות

חישוב שעות נוכחות בשעות ובחישוב עשרוני.

 

שעות נדרשות

חישוב שעות נדרשות לעובד ליום עבודה.

בהתאם להגדרת שעות תקן לעובד.

שעות תקן 100%

הפרש שעות בין שעות נדרשות לשעות תקן 100%

במידה ונקבע לעובד ביום מסויים 8 שעות עבודה כאשר תקן 100%. במידה ועבד 9 שעות תרשם שעת חריגה.

שעות 100%

חישוב שעות נדרשות לעובד ליום עבודה באחוזים.

בהתאם להגדרת שעות תקן לעובד.

שעות 125%

חישוב שעות נוספות לעובד ליום עבודה באחוזים.

בהתאם להגדרת שעות תקן לעובד ולמקובל בחוק.

חוסר דיווח נוכחות

חישוב שעות חוסר לעובד ליום עבודה.

בהתאם להגדרת שעות תקן לעובד.

שעות חוסר דיווח חיובים

חישוב שעות תקן פחות שעות חיוב.

בהתאם להגדרת שעות תקן. שדה סיכומי

שעות מחיובים

חישוב שעות רישום חיוב.

 

העדרויות באישור

חישוב שעות העדרות באישור

סימון תיבת הסימון "באישור"

תיאור העדרות

תיאור שעות העדרות. מלל חופשי

 

העדרות ללא אישור

חישוב שעות העדרות ללא אישור

לא סומן תיבת הסימון "באישור"

שעות נדרשות לחיוב

חישוב שעות תקן פחות שעות שנרשמו לחיוב

שדה סיכומי