סינון משתנה

 

 

ניהול משרד

בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים, בתפריטי הסינון השונים לבצע שמירה דינמית של טווח תאריכים

לדוגמא: עד היום, לשם הצגת רשימת המשימות הפתוחות לשבוע הקרוב היה צורך לקדם את תאריך ההתחלה והסיום בהתאם לשבוע שאני רוצה להציג

בפלטפורמה החדשה, ניתן לבצע סינון משתנה ברמת שבועית כך שהמערכת תעדכן את מועדי תחילת השבוע וסיומו באופן אוטומטי

באותו באופן אפשר ליישם את הסינון המשתנה בהתאם לכל אחת מאפשרויות הסינון הקיימות

לביצוע הסינון כנס לתפריט יומן ומשימות > משימות > בחר באפשרות "תאריך תחילה" באפשרות בטווח

לחץ על לוח השנה

בחירה באפשרות קבוע – על המשתמש להזין טווחי תאריכים באופן ידני

בחירה באפשרות משתנה – המערכת תשנה את טווחי התאריכים בהתאם לתנאים שהוגדרו

לחיצה על הכפתור  "משתנה" תפתח חלון בחירה

בחלק הימני של חלון ההגדרה נבחר את התנאי שעל פיו נרצה לבצע את הסינון – יומי/שבועי/תחילת חודש וכו

בחלק השמאלי נבחר האם התנאי שהוזן בחלק הימני יתייחס לפרק הזמן הנוכחי, הקודם או הבא

במידה ובחרנו "יום" בלבד בחלק הימני, ניתן גם להגדיר היסט בימים ממועד זה, באמצעות לחיצה על סימון "הפלוס" ו"המינוס" בהתאם

סימונים של תאריך התחלה

סימונים של תאריך סיום

 

הצגת המשימות הפתוחות הקטנות מיום ביצוע הסינון

 

  לשמירת הסינון לחץ על הכפתור