מתיק התקשורת בחוצץ אירועים - נוסף חלון סינון

איפה?
כרטיס תיק תקשורת
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לתיק התקשורת > בחוצץ אירועים > נוסף חלון סינון (כך שניתן לסנן את תצוגת רשימת האירועים בחוצץ).