נוספו עמודות לדו"חות סיכום שעות עבודה - 65 ו-126

איפה?

סרגל הניווט > ניהול משרד > רשימת דו"חות:

  • דוח מס’ 65 - סיכום שעות עבודה וכמות חיובים ללקוח, לפי עובד
  • דוח מס’ 126 - סיכום שעות עבודה וכמות חיובים לתיק, לפי עובד
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לדו"חות אלה נוספו שתי עמודות - "סכום חיובים במחירי עלות" ו- "הפרש עלות מחיובים".