בדו"ח הדפסה לפרטי הליך ביצוע - נוספו עמודות

איפה?
סרגל הניווט > פריט בהליך עיקול צד ג’ (רשימה) > הצגת "פרטי הליך ביצוע" > הדפס.
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בדו"ח ההדפסה נוספו נתונים של - זיהוי נכס, סניף וסכום מעוקל.