הוספת חיוב

בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף חיובים ממקומות שונים בתוכנה. מתפריט כספים, מכרטיס לקוח ומכרטיס התיק.

בעת רישום החיוב המערכת פונה למחירון המשרדי אשר מרכז את פרטי החיוב השונים. בהתאם להגדרת פריט החיוב כפי שקיים במחירון נרשם החיוב. 

בדוגמה נראה כיצד לרשום חיוב בצורה פשוטה ומהירה. אם זאת המערכת מאפשרת ביצוע הגדרות מתקדמות אשר יכולות להקל על רישום החיובים כדוגמת קביעת פריט ברירת מחדל עבור כל משתמש הגדרת הסכמי שכ"ט ואפשרויות נוספות.

רישום חיוב

במסך הראשי עבור לתפריט כספים > הוסף חיוב 

הזן את הפרטים הנדרשים ולסיום לחץ על כפתור

פירוט השדות השונים בחלון פרטי חיוב:

 1. מספר הלקוח. [במידה וללקוח קיימים מספר תיקים, תתבקש לבחור את התיק בו ירשם החיוב]
 2. תאריך רישום החיוב ושם העובד [שם העובד מוזן באופן אוטומטי בהתאם למשתמש שנכנס לתוכנה, וניתן לשינוי]
 3. קוד או שם פריט החיוב  [לחיצה על שלוש הנקודות לצד קוד פריט/תיאור פריט יציג בפניך את המחירון המשרדי]
 4. תיאור החיוב הוא מלל חופשי המאפשר לך לתאר את מהות החיוב.
 5. יחידה - קבע את היחידה שבה נספר החיוב. [בדרך כלל מוגדר מראש במחירון המשרדי] כדוגמת שעה/צילום/נסיעה וכו’. בחירת היחידה נעשית מתוך רשימה מוגדרת מראש. במידה והיחידה לא נמצאת ברשימה יש להגיע להגדרות מערכת ולהוסיף את הנתון.
 6. מחיר יחידה - מחיר פריט החיוב. מחיר הפריט יכול להיות מוגדר מראש מתוך המחירון המשרדי, או מוקלד בכל פעם שמוסיפים חיוב.
 7. כמות - כמות פריט החיוב 
 8. סכום החיוב - שדה המציג את מחיר פריט החיוב. 
 9. סוג החיוב - אחד מארבעת הסוגים הקיימים במערכת. [לא ניתן להוספה או לשינוי]
 10. חייב במע"מ - במידה והתיבה מסומנת, בהפקת חשבון עסקה יתווסף מע"מ לסכום החיוב.
 11. שעות עבודה - מציין את כמות שעות העבודה. מוצג בהתאם לערך שקיים בשדה "כמות" וניתן לשינוי.
 12. סוג ההצמדה - כברירת מחדל מוצג הערך "ללא הצמדה". ערך זה ניתן לשינוי.
 13. אסמכתא - רישום מספר אסמכתא של הוצאה שבוצעה.
 14. משעה - עד שעה - רישום שעת התחלה וסיום. סיכום שעות החיוב יעברו אוטומטית לשדה [כמות] ו[שעות עבודה]
 15. יכלל בריטיינר - במידה וקיים הסכם ריטיינר ללקוח ולתיק שבו נרשם החיוב, יופיע סימון באופן אוטומטי, ניתן להסירו.
 16. לא לחיוב - במידה ומסומן, לא תתווסף עלות החיוב לסה"כ חשבון העסקה. נועד להציג ללקוח עבודה[חיוב] שבוצע, מבלי שיחויב.
 17. עדכון ידני - סימון התיבה יאפשר למשתמש לשנות את פרטי החיוב שהוגדרו מראש במחירון המשרדי.

חלק תחתון של "פרטי חיוב"

"חיובים שרשמת היום"- מציג את כל החיובים הפתוחים שרשמת  במערכת באותו היום.

"חיובים שנרשמו היום" – מציג את כל החיובים הפתוחים שנרשמו באותו יום במערכת.

"חיובים ללקוח"-מציג את החיובים הפתוחים של הלקוח אותו בחרנו בעת רישום החיוב מכל התאריכים.

"חיובים לתיק"- מציג את החיובים הפתוחים שנרשמו בתיק הספציפי אותו הקלדנו בעת רישום החיוב.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון העליונה:

 - עדכון פריט החיוב.

 - שמירת פריט החיוב שהוקלד

 - במידה וקיים הסכם מחיר מיוחד ומופיע מחיר השונה ממחיר הפריט ניתן לשנותו ולעדכנו למחיר הפריט.

 - הוספת העדרות לעובד שמוגדר בחלון הוספת חיוב.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון התחתונה

 - הצגת פרטי החיוב בחלון נפרד. לחיצה על הכפתור תאפשר עדכון פרטי החיוב.

 - מחיקת פריט החיוב מהרשימה המוצגת.

 - הפקת חשבון עסקה לחיובים המסומנים.

 - חיוב פריט לפי שער מט"ח. המרת פריט החיוב לחיובים פתוחים וסגורים ידנית תתבע לפי השער האחרון המעודכן במערכת. המרת חיובים שנכללים בחשבון עסקה תתבצע לפי שערי חשבון עסקה.

 - הדפסת רשימת החיובים בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים.

 - סיכום סה"כ החיובים המוצגים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשריות חישוב שונות.

 ו  - הצגת כרטיס התיק או הלקוח המקושרים לחיוב.