תשלומים למס"ב

תשלומים למס"ב

מודול תשלומים למס"ב הינו מודול בתשלום ומאפשר יצירת קובץ תשלומים המועבר בתקשורת לחברת המס"ב. בהתאם לפרטים הקיימים בקובץ מועבר התשלום באופן אוטומטי לחשבונות המוטב [חשבונות הספקים]. טרם עבודה עם המודול יש לבצע מספר הגדרות בתוכנת עודכנית. להסבר מפורט בנושא ההגדרות עבור לקישור הבא

ברשימה מוצגים תשלומים לספקים שהוגדרו לעבוד עם מודול מס"ב [להסבר נוסף עבור לקישור הבא ] מתוך רשימת הנתונים ניתן להבחין בפרטי חשבון בנק להעברה שם הזכאי[שם הספק] והקוד שמשרדך קיבל מחברת המס"ב. 

יצירת קבצי מס"ב

ליצירת קובץ מס"ב בחר בתשלום או במספר תשלומים ולחץ על הכפתור  במידה ולא סומנו כל התשלומים תוצג התראה בנושא. לחיצה על כפתור "כן" יציג חלון לשמירת קובץ המס"ב. חשוב! התקנת תוכנת המס"ב יוצרת באופן אוטומטי ספרייה לשמירת קבצים לשידור. ניתן לשמור את קובץ המס"ב בתיקייה זו או בכל מקום אחר במחשב.

לאחר שנבחר מיקום לשמירת קובץ המס"ב יש לבצע שידור.

רשימת פעולות נוספות

 - סימון תשלום ולחיצה על כפתור הצג יפתח חלון פרטי תשלום.

 - הדפסת תשלום או מספר תשלומים בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - יצוא רשומה או מספר רשומות לוורד אקסל או HTML