לרשימת פריטי חיוב הוצל"פ נוסף שדה מספר לקוח

איפה?
רשימת פירוט חיובי הוצל"פ (שוברים/דרישות תשלום).
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לחלון הסינון ותצוגת הרשימה - נוסף שדה "מספר לקוח".