חוברת הדרכה - חישובים

חישובים

מדריך למשתמש עודכנית פלטינום

 

מחשבונים

במערכת הפלטינום ניתן להשתמש ולהסתייע בחישובי ריבית והצמדה שונים ובמחשבוני עזר במהלך העבודה השוטפת. 

 

החישובים שמתבצעים בתוכנה ניתנים לשמירה בגיליונות חישוב לשם אחזור בעתיד. לגיליונות החישוב שנשמרו ניתן לגשת מתוך כרטיס הלקוח, מתוך כרטיס התיק או מתוך רשימת החישובים.

 

לשם הצגת רשימת גיליונות החישוב בחר בסרגל הניווט בתפריט "חישובים" ובצלמית "רשימת חישובים". מתוך הרשימה שתוצג נוכל להוסיף חישובים נוספים או לערוך חישובים קיימים.

 

לרשימת אפשרויות העבודה במודול הנה"ח ניתן לעבור לקישור הבאהנהלת חשבונות

הגדרות

טרם התחלת העבודה מומלץ לעבור על הגדרות המערכת לצורך התאמת צורת העבודה למשרד.

חשוב לזכור! - על מנת לוודא כי החישובים נכונים ומדויקים יש לעדכן את טבלאות הריבית והמט"ח על בסיס קבוע.
להגדרות המערכת לחץ על תפריט המבורגר > כלים ותחזוקה> הגדרות מערכת
בחר בטבלה הרצויה-  טבלאות מט"ח/מדדים/ריביות– יפתח חלון הגדרות מערכת:

טבלאות מט"ח - קוד מספר 16

בהגדרה זו מוצגים שערי המטבע השונים הקיימים בתוכנת עודכנית. כברירת מחדל מוגדר בתוכנה לבצע עדכון אוטומטי של שערי המט"ח עם פתיחת התוכנה. במידה והגדרה זו אינה מסומנת אנו ממליצים לעדכן.

הגדרה מספר - 17 עדכון אוטומטי.

לחיצה כפולה על כל אחת מהרשומות תציג רשימת שערים היסטוריים. בתוכנה ניתן לשנות את השער המוצג ולהוסיף שערים בהתאם.

משרדים הנוהגים "לקבוע" שער למטבע חוץ אנו ממליצים להסיר את הסימון מעל "עדכן אוטומטית שערי מט"ח, ולקבוע את השער הרצוי.

 - מאפשר ייצוא הרשימה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - הצגת פרטי המטבע. מאפשר הוספה ואו שינוי של השערים השונים. לקריאה נוספת עבור לקישור הבא: פרטי שער מט"ח

 

עדכון אוטומטי- קוד מספר 17

בהגדרה זו ניתן לקבוע את אופן ביצוע העדכונים השונים בתוכנה, כאשר המערכת מציגה שלושה סוגי עדכונים. 

חברת עודכנית ממליצה לשנות את הגדרת ברירת המחדל ל"עדכון אוטומטי" ובכך להבטיח שהתוכנה המותקנת במשרדך תהיה תמיד מעודכנת ללא התערבות ידנית.

 1. עדכון ידני
 2. עדכון אוטומטי
 3. שאל אותי לפני עדכון

סוגי הנתונים הניתנים לעדכון הם:

 1. עדכון מט"ח ומדד - נעשה באופן אוטומטי ברמה יומית
 2. עדכון מדד - נעשה באופן אוטומטי בכל - 16 לחודש
 3. עדכוני מערכת - נעשה באופן אוטומטי אחת למספר חודשים.

לשינוי הגדרות ברירת המחדל יש ללחוץ על כפתור

חשוב! במידה והוסר הסימון מ- "עדכן אוטומטית שערי מט"ח" או "בדיקת עדכוני מערכת" על המשתמש לבצע עדכונים אלו באופן ידני באופן הבא:

 > כלים ותחזוקה > ובחירה באפשרויות הבאות:

 1. עדכן מטבעות ומדדים מהאינטרנט
 2. בדוק האם קיימים עדכונים

 

מדד המחירים לצרכן - קוד מספר 18

הגדרה זו מרכזת את רשימת כל ערכי מדד המחירים לצרכן לפי הבסיסים השונים, לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום בכל מקום בו קיימת הצמדה למדד זה.

לרוב, ניגש להגדרה אם נרצה לראות את המדד לבסיס או לתאריך מסוים או אם נרצה לדעת לפי מה מחושבת ההצמדה בחישוב שאנו עושים במערכת.

להצגת ההגדרה לחץ על  > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 18 או הקיצור Shift+F10 (מכל תצוגה במערכת) 

רשימת פעולות הניתנות לביצוע

 לחיצה על סינון אחרון שבוצע יפתח את חלון הסינון

 

 - חיפוש ברשימה. בדומה לחיפוש ברשימות אחרות במערכת, ניתן ללא לחיצה על הכפתור להתחיל ולהקליד את הערך לחיפוש בעמודה הרלוונטית לו.

 - ייצוא רשימת המדדים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. ניתן לייצא את כל הרשימה או רק עמודות נבחרות.

 - בהדפסת הנתונים המוצגים ברשימה לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים. 

 - מחיקה של רשומה עם פרטי מדד.

 - הוספה ידנית של רשומה, רלוונטי בעיקר למשרדים אשר לא עובדים עם עדכון אוטומטי של מדדים ומט"ח

 - הצגת פרטי מדד לתאריך מסויים לפי הבסיסים השונים (לעדכון ידני אם יש צורך: מחלון פרטי המדד > עדכן > שינוי הנתון הרצוי ובסיום שמור). 

מדד תשומות הבניה - קוד מספר 19

הגדרה זו מרכזת את רשימת כל ערכי מדד תשומות הבנייה לפי הבסיסים השונים. לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום בכל מקום בו קיימת הצמדה למדד זה.

לרוב ניגש להגדרה זו במידה ונרצה לראות את מדד תשומות הבניה בהתאם לבסיס כלשהו או לתאריך מסוים.

להצגת ההגדרה לחץ על  > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 19 או הקיצור Shift+F10 (מכל תצוגה במערכת) 

רשימת פעולות הניתנות לביצוע

  - לחיצה על סינון אחרון שבוצע יפתח את חלון הסינון

 חיפוש ברשימה. בדומה לחיפוש ברשימות אחרות במערכת, ניתן ללא לחיצה על הכפתור להתחיל ולהקליד את הערך לחיפוש בעמודה הרלוונטית לו.

 - ייצוא רשימת התשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. ניתן לייצא את כל הרשימה או רק עמודות נבחרות.

 - הדפסת הנתונים המוצגים ברשימה לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים. 

 - מחיקה של רשומה עם פרטי מדד.

 - הוספה ידנית של רשומה. רלוונטי בעיקר למשרדים אשר לא עובדים עם עדכון אוטומטי של מדדים ומט"ח

 - הצגת מדד תשומות הבניה לתאריך מסויים לפי הבסיסים השונים (לעדכון ידני אם יש צורך: מחלון פרטי המדד > עדכן > שינוי הנתון הרצוי ובסיום שמור). 

 

טבלאות ריבית - קוד מספר 36

בטבלאות ריבית מוצגות סוגי הריביות הקיימות במערכת.

תחשיבים שונים במערכת נתמכים על ריביות אלו כדוגמת חישובי קרן חוב בתיקי תביעה והוצאה לפועל. ברשימת הנתונים ניתן להבחין במספר הטבלה ובתדירות בה מצטרפת הריבית לקרן.

תיאור הכפתורים השונים

 - מציג את רשימת הריביות בהתאם לתאריך הקשורות לטבלת ריבית. 

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - חיפוש ערך מתוך הרשימה המוצגת. כברירת מחדל הגדרת החיפוש היא "לכל העמודות בטבלה" לחיצה על אייקון "זכוכית המגדלת" תאפשר קביעת פרמטרים לחיפוש.

 

פרטי טבלת ריבית

חלון פרטי טבלת ריבית מורכב משני חלקים:

פרטי טבלת ריבית - מציג פרטים כלליים לגבי סוג הריבית שנבחרה ותדירות הצטרפות הריבית לקרן.

ריביות - מציג את הסטוריית שיעורי הריבית בהתאם לתאריך.

נכנס לחלון זה במידה ואנו מעוניינים להוסיף פרטי ריבית חדשה ואו לעדכן באופן ידני את שיעור הריבית לתאריך מסויים.

פירוט כפתורים בחלון ריביות

 - הוספת שיעור ריבית חדש לתאריך מסויים

 - מחיקה של רשומה מטבלת הריביות

 - ייצוא של רשומה ואו מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - חיפוש ערך מתוך הרשימה המוצגת. כברירת מחדל הגדרת החיפוש היא "לכל העמודות בטבלה" לחיצה על אייקון "זכוכית המגדלת" תאפשר קביעת פרמטרים לחיפוש.

 

רשימת חישובים/הוסף חישוב/הוסף גיליון חישוב     

 • ניתן להוסיף חישוב או גיליון בעל מספר חישובים מתוך "רשימת החישובים" אפשרות נוספת היא מתוך הצלמית "הוספת חישוב" או מתוך הצלמית "הוספת גיליון חישוב".
 • ברשימת החישובים ניתן לראות את כל החישובים אשר בחרנו לשמור, לעדכן או להציג את פירוט החישוב שנעשה במידת הצורך (סימון החישוב המבוקש> הצג גיליון/חישוב> עדכן או פירוט חישוב).

מחשבון הצמדה בלבד מבצע הצמדות של סכומים לפי 4 תחשיבים עיקרים:

 • הצמדה למדד המחירים לצרכן.
 • הצמדה למדד תשומות הבניה.
 • הצמדה למטבע (שקל, דולר ארה"ב, יורו, פרנק שוויצרי, ין יפני, לירה אנגלית [שטרלינג]).
 • הצמדה לסל המטבעות.

בעת החישוב ניתן לבחור באם לבצע חישוב הצמדה למדדים בלבד או להצמיד בתוספת ריבית צמודה (ריבית המצטרפת לקרן כל מספר חודשים) או בתוספת ריבית לא צמודה.

הוספת חישוב

1.1. נלחץ על בסרגל חישובים על צלמית     או נשתמש בקיצור המקשים( Alt F5 ) בכדי להוסיף חישוב.

נשים לב! – ניתן להוסיף חישוב מתוך רשימת החישובים/גיליון חישוב באמצעות כפתור 
1.2. נבחר את סוג החישוב:

חשוב לזכור! - לכל סוג חישוב, ישנו מסך המותאם לו אישית. השדות על המסך ישתנו בהתאם לסוג החישוב שנבח  1.3

1.3 בחלון החישוב נזין את הפרטים הרצויים ונלחץ על כפתור 

1.4.  לפירוט החישוב נלחץ על כפתור 

1.5. לשמירת החישוב באמצעות גיליון חישוב נלחץ על כפתור 

מספר דוגמאות לסוגי חישוב:

מחשבון ריבית משפטית :

מחשבון ריבית בנקאית:

מחשבון ריבית שקלית (חשכ"ל):

 הוספת גיליון חישוב

במסך פרטי גיליון חישוב ניתן לסכם חישובים ואו שורות הכוללות סכומים לכדי חישוב אחד. על כל אחד מהרישומים הקיימים בגיליון כדוגמת חישובים ואו שורות ניתן לשכפל למחוק ולבצע פעולות נוספות. 

להוספת גיליון חישוב בתפריט חישובים לחץ על כפתור  או (ctr+alt+f5). גיליון החישוב בנוי משני חלונות ובהתאם הפעולות הניתנות לביצוע.

בחלק עליון "פרטי גיליון חישוב" - בחלון זה ניתן להקליד תיאור לגליון, שיוך לכרטיס לקוח או תיק [ניתן לשמור את הגיליון במערכת ללא שיוך לכרטיס לקוח ואו תיק] השדות תאריך רישום/נרשם ע"י/סיכום גיליון יוזן באופן אוטומטי.

חלק תחתון "רשימת החישובים בגיליון" - יכיל את החישובים/שורות המרכיבות את הגיליון ופעולות נוספות הניתנות לביצוע.

לאחר שהוקלדו הפרטים בחלונות השונים. לחץ על כפתור  לשמירת הגיליון במערכת.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון

 - הוספת חישוב בהתאם לרשימה הקיימת. בהתאם לסוג החישוב ישתנו השדות או כללי החישוב המוצגים. לכל החישובים יש להזין תאריך התחלה תאריך סיום וסכום החישוב.

 - הוספת שורה נועדה להוסיף סכום לגיליון שלא נוצר מפעולה חישובית כדוגמת "הוסף חישוב" הסכום שירשם בשורה יתווסף לשדה "סיכום גיליון"

 - שכפול החישוב בגיליון. לחיצה על הכפתור פותח חלון דיאלוג המאפשר שיכפול בהתאם לפרמטרים שונים. דוגמה לשכפול המקדם את החישוב שנעשה בחודש אחד [ראה שורה שנייה ברשימת החישובים בגיליון]

 - מחיקת החישוב ואו השורה מהטבלה

 - הצגת פרטי הרשומה[חישוב ואו שורה] בחלון נפרד. הצגת פרטי החישוב מאפשר למשתמש לבצע את הפעולות הבאות:

עדכון - לחיצה על עדכון יפתח את השדות השונים לעריכה מחודשת

שכפול - שכפול החישוב בהתאם לתנאים המוצגים בחלון

הדפס - הדפסת פרטי החישוב לאחד מאפשרויות ההדפסה המוצעות

חישוב - מאפשר ביצוע חישוב בהתאם לתנאים שנקבעו מבלי ללחוץ על כפתור [שמור] 

פירוט החישוב - מציג בגליון נפרד את השלבים השונים הכלולים בביצוע החישוב. אפשרות זו חשובה לחישובים הכוללים הצמדות וריביות המתווספות כל XX ימים/חודשים או שנים

הצג גיליון - מציג את גיליון החישוב הכללי.

 - ייצוא רשומה ואו מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - סיכום ערכים מספריים. לחיצה על הכפתור יפתח חלון דיאלוג לבחירת סוגי חישוב שונים

 - חיפוש ערך מתוך רשימת החישובים בגיליון. לחיצה על "זכוכית המגדלת" יציג רשימת אפשרויות חיפוש.

 

רשימת החישובים

רשימת החישובים מרכזת בתוכה את כל החישובים הבודדים וגליונות החישובים שנשמרו במערכת. מנתוני הרשימה ניתן להבחין בסכום החישוב, תאריך הרישום ופרטים נוספים. רשימת החישובים מוצגת בתוכנה בתפריטים שונים ובהתאם הפעולות הניתנות לביצוע. כניסה לתפריט חישובים > רשימת חישובים תציג חלון סינון ברירת מחדל. לחיצה על כפתור  תציג אפשרויות סינון נוספות. 

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - הצגת פרטי הרשומה [גיליון ואו חישוב] בחלון נפרד. הצגת פרטי החישוב או הגיליון תאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות על הנתונים הרשומים.

להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא: הוספת גיליון חישוב

 - הוספת חישוב או גיליון. להסבר נוסף על אופן הוספת גיליון או חישוב עבור לקישור הבא: הוספת גיליון חישוב

במידה ובחרת בהוספת חישוב בודד לחץ על סימון  בכותרת חלון החישוב לקבלת הסבר.

 - מחיקת רשומה/מספר רשומות [חישוב ואו גיליון] מרשימת הנתונים המוצגת.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים בחלון הדיאלוג.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - הצגת הלקוח אליו מקושר החישוב/גיליון.

 - הצגת התיק אליו מקושר החישוב/גיליון

 - שליחת קישור להצגת פרטי החיוב/גליון באמצעות תוכנת microsoft outllok. [הצגת הקישור תתאפשר במידה ולמשתמש מותקנת תוכנת הפלטינום]

 - שכפול חישוב בודד ואו גיליון בהתאם לאפשרויות הקיימות בחלון הדיאלוג.[במידה ונבחר גיליון יש לסמן את החישוב לביצוע השיכפול]

 - שינוי תצוגת הנתונים והצגת הסינונים הקיימים במערכת.

 - חיפוש ערך מתוך הרשימה המוצגת. לחיצה על אייקון "זכוכית המגדלת" יציג אפשרויות סינון.

 

בדיקת מספר מזהה

בדיקת מספר מזהה מבצע בדיקה של תקינות מבנה מספר תעודת הזהות.

לביצוע הבדיקה לחץ על תפריט  ובחר באפשרות 

הזן את המספר המזהה ולחץ על כפתור 

במידה והתוצאה תקינה יופיע סימון תקין

במידה והתוצאה איננה תקינה יופיע סימן שגיאה

 

מחשבון רגיל

המחשבון המופעל ע"י עודכנית פלטינום הוא למעשה תוכנת המחשבון המסופקת ע"י חברת Microsoft.

התוכנה היא חלק קבוע ממערכת ההפעלה שלך ובמידה ולא ניתן להפעיל את התוכנה פנה לאיש המחשבים שלך.

הפעלת התוכנה זהה להפעלת מחשבון ידני רגיל וניתן להפעילו הן באמצעות העכבר והן באמצעות המקשים.

לחץ על הצלמית  (או לחץ על Alt+F8) בכדי להגיע אל "המחשבון הרגיל".

 

 

מחשבון מע"מ

מחשבון המע"מ מאפשר לנו לחשב במהירות את סכום המע"מ או לחלץ את סכום המע"מ מתוך סכום הכולל מע"מ בהתאם לתאריך שהוזן.

הערך שמופיע בשדה "תאריך" מוזן בהתאם ליום ביצוע החישוב וניתן לשינוי באופן ידני.

לחישוב סכום המע"מ הקלד בשדה "סכום לפני מע"מ" סכום ולחץ על הכפתור 

לחישוב סכום לפני מע"מ הקלד בשדה "סכום כולל מע"מ" סכום ולחץ על הכפתור  

חשוב! חישוב שיעור המע"מ וסכום המע"מ הוא בהתאם לערך שקיים בשדה "תאריך" למשל חישוב סכום המע"מ לשנת - 2010

 

מחשבון תאריכים

מחשבון התאריכים הוא כלי עזר נוח ופשוט המאפשר חישוב של כמות הימים, שבועות וחודשים בין שני תאריכים או חישוב תאריך + מספר ימים לחישוב תאריך יעד.

המחשבון כולל חישוב של מספר ימים קבוע לפי מועדים שתוכל לקבוע בעצמך.

 

בתפריט חישובים לחץ על [מחשבון תאריכים] או Alt+F7

בחר את סוג החישוב:

 • בחירה באפשריות מתאריך עד תאריך

במידה ונבחר מתאריך ועד תאריך: הקלד את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

בחר האם לכלול/לא לכלול את פגרות בימ"ש והוצל"פ

בחר האם לא לכלול חגים/שבתון וימי שביתה במניין הימים.

חשב ימי עסקים בלבד - במידה ומסומן הגדר את הימים בשבוע שיכללו

חישוב מסתיים ביום שאינו יום עסקים – במידה והחישוב יסתיים ביום שאינו יום עסקים כדוגמת יום שבת, הוא לא יכלל סה"כ מניין הימים.

 

 • בחירה באפשרות מתאריך ועוד/פחות

במידה ונבחרה אפשרות זו הקלד את תאריך הפתיחה לביצוע החישוב בשדה "מתאריך"

בחר באפשרות ועוד/פחות

הקלד את כמות הימים לביצוע החישוב החל מתאריך הפתיחה.

קבע את סוג התקופה לביצוע החישוב ימים/שבועות/חודשים/שנים.

עד תאריך – בהתאם לתנאי החישוב שנקבעו יוצג.

 

במידה ובתקופה המחושבת נופלת פגרה, תופיע הערה המתריעה על תקופת הפגרה הרלוונטית.

במידה והתיבות פגרת בימ"ש או פגרת הוצל"פ סומנו המערכת לא תחשב את הימים הנ"ל במניין הימים הכללי.

למשל חישוב מתאריך התחלה 21.07.20 בתוספת 30 ימים וללא ימי הפגרה, יניב את החישוב הבא:

 

 

לחיצה על הכפתור [הצג פירוט] יציג את פירוט הימים כולל ימי הפגרה שנכללו בחישוב.

איתור מיקוד

עודכנית פלטינום מצוידת בקבצי ספר המיקודים הארצי.

על פי הסכם בין עודכנית בע"מ לבין רשות הדואר אנו מקבלים עדכונים של קבצים אלו מעת לעת, ומאפשרים לך הלקוח לעדכן את קבצי המיקוד המשולבים בתוכנה הנמצאת במשרדך.

  1. לחץ על הצלמית  (או לחץ על Alt+F3 ) בכדי להגיע אל "מחשבון מיקודים"
  2. בחלון שנפתח הזן את הכתובת עבורה נדרש המיקוד והמערכת תאתר את המיקוד עבורך: משה

לאיתור מיקוד עלפי ת.ד יש להקליד את שם היישוב בשדה "יישוב" והמיקוד בשדה "רחוב/ת.ד"

לחץ על כפתור ה TAB למעבר בין השדות

 

מחשבון מט"ח 

מחשבון המט"ח בעודכנית מבצע המרות בין מטבעות שונים הקיימים בתוכנה. ביצוע ההמרה תלוי בתאריך ההמרה ועדכון שוטף של המט"ח במערכת.

על מנת ששערי המט"ח בתוכנה יהיו מעודכנים בדוק שמערכת העדכונים האוטומטים מופעל. [להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  עדכון אוטומטי ]

במידה ואפשרות זו אינה מסומנת יש לבצע עדכון ידני דרך כלים ותחזוקה > עדכן מטבעות ומדדים מהאינטרנט.

1. לחץ על הצלמית    (או לחץ על Alt+F12 ) בכדי להגיע אל מחשבון המט"ח

2. בחלון שנבחר הזן את הסכום הרצוי, סוג המטבע והתאריך עבורו מבוקש החישוב ולחץ על כפתור

תקינות חשבון בנק

מחשבון תקינות חשבון בנק מאפשר לבדוק תקינות מספר חשבון בנק ביחס לפרמטרים: כדוגמת קוד הבנק, קוד סניף, שם הבנק ומספר החשבון.להפעלת החשבון בצע את השלבים הבאים:

 1. בתפריט חישובים לחץ על צלמית  
 2. הקלד את הפרטים שבידך ולחץ על כפתור  
 3. במידה והתוצאה לא תקינה תקבל את החלון הבא: