הוספה ועדכון פעולת הוצל"פ

בחלון עדכון פרטי פעולת משתמש בהוצל"פ נגדיר פעולת משתמש חדשה או עדכון פעולה קיימת. במאמר נעבור על השלבים השונים בהוספת פעולה חדשה בהגדרות מערכת.

חשוב! לאחר הוספת פעולה חדשה ומילוי השדות השונים, יש לעבור על החוצצים המרכיבים את הפעולה ולהשלים נתונים במידת הצורך.

במסך פרטי פעולה לחץ על הכפתור 

פירוט השדות בחלון פרטי פעולת משתמש בהוצל"פ:

  1. תיאור פעולה - מלל חופשי של המשתמש.
  2. פעולת מערכת - הוספת פעולת משתמש מחייבת לבצע קישור לפעולה כל שהיא במערכת. במידה ולא קיימת פעולה מקבילה בצע קישור לפעולה מסוג "כללית".
  3.  סוג פעולה - הגדרת סוג הפעולה בהתאם לרשימה הקיימת לבחירה. בדרך כלל פעולות המוגדרות כ"מנהלתיות" לא כוללות עלות כספית.
  4. מחיר פעולה - במידה ומוקלד ערך כספי, בעת הוספת הפעולה בכרטיס התיק תוצג העלות באופן אוטומטי. חשוב! פעולה שהוגדרה כמנהלית לא גוררת עלות כל שהיא.
  5. השתמש במחירון עיקולים - סימון התיבה יאפשר למערכת להציג מחיר באופן אוטומטי בעת הוספת פעולת עיקול מטלטלין, בהתאם למחירון שנקבע על ידי הוצאה לפועל.
  6. רישום חיוב ללקוח - אפשרות בחירה להצגת חלון חיוב בהתאם לעלות שנקבע ברישום פעולה. נשתמש באפשרות זו ברישום פעולות מסוג אגרות או הוצאות.בהתאם לסוג הפעולה כדוגמת הוצאת או אגרות, 
  7. שלב התיק בעקבות הפעולה/סטטוס התיק - בחירה באחת האפשרויות המוצגות ברשימה.
  8. רשום תזכורת/מספר ימים לתזכורת - במידה ומסומן בעת רישום הפעולה בהתאם להגדרה שנקבע "מספר ימים לתזכורת" תוצג תזכורת למשתמש בעקבות רישום הפעולה.
  9. הערות משימה - רישום מלל חופשי. מלל אשר ירשם בשדה "הערות משימה" יועבר לשדה "הערות" בחלון פרטי משימה. 
  10. לסיום לחץ על כפתור "שמור".