עדכון נוסח חשבון עסקה

לעדכון נוסח חשבון עסקה מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה בחר את הנוסח הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי נוסח חשבון עסקה לחץ על הכפתור  לשמירת השינויים שבוצעו לחץ על כפתור 

פירוט רשימת השדות:

סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת וניתן לשינוי

מלל עליון/תחתון - אפשרות להקליד מללים חופשיים אשר יוצגו בחשבון עסקה.

הדפס חיובים בנספח החשבון - אפשרות בחירה בין מטבע החיוב או מטבע חשבון העסקה.

אפשרות צירוף מסמכים - בחירת צירוף מסמכים אשר מתוייקים בכרטיס התיק לחשבון עסקה. יש לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות ברשימה.

הסבר לצירוף מסמכים לנוסח חשבון עסקה

1. במידה ונבחר צרף מסמכים ידנית  - לחיצה על הכפתור  יאפשר הוספת מסמך מבוסס שבלונה או קובץ חיצוני.  לחיצה על הכפתור  יאפשר בחירת מסמך מתוך כרטיס הלקוח/תיק.

2. במידה ונבחר צרף את כל המסמכים בתיק שלא נכללו בחשבונות קודמים - לחוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה יועתקו באופן אוטומטי אותם מסמכים שלא שיוכו בחשבונות הקודמים

3. במידה ונבחר צרף מסמכים עלפי קטגוריה - יש לסמן את הקטגוריה המתאימה בחלון "צרף מסמכים בקטגוריה" 

תדפיס חיובים מצורף לחשבון - אפשרות צירוף תדפיס חיובים בנוסף לנספח. יש לבחור באחת מאפשרויות התדפיס הקיימות ברשימה.

הדפס ללא נספח - בחירה באפשרות זו תדפיס את חשבון העסקה ללא נספח.

האם פעיל - בחירה באפשרות זו מציינת למערכת שניתן להשתמש בנוסח חשבון העסקה.

הגדרות חתימה גרפית

1. ללא חתימה גרפית - לא תוצג חתימה גרפית ע"ג החשבון עסקה

2. צרף חתימה גרפית מהנתיב המוגדר בהגד' 86 - במידה והוגדרה חתימה גרפית בהגדרה 86 היא תלקח לחשבון עסקה. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: סרטון הדרכה - איך להוסיף חתימה גרפית למסמכים חשבונאים

3. צרף חתימה גרפית מהנתיב הבא - במידה ונבחרה הגדרה זו יש לציין את המיקום בו שמורה החתימה [יש לשמור את החתימה הגרפית בקובץ RTF-מסמך וורד]