נוסח חשבון עסקה חדש

הוספת נוסח חשבון עסקה חדש להגדרות מערכת מאפשר:

  1. הוספת נוסח חשבון עסקה המבוסס על אחד הנוסחים הקיימים תוך שינוי המלל בשדות המאפשרים זאת
  2. הוספת חשבון עסקה המבוסס על אחד הנוסחים הקיימים במערכת תוך שינוי מבנה הנוסח. - אנו ממליצים לבצע פעולה זו בליווי תומך מהמחלקה התפועלית. לא ללחוץ על הכפתור 

להוספת נוסח חשבון עסקה חדש מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה לחץ על כפתור  

פירוט רשימת השדות

שם הנוסח - הקלדת שם לנוסח החדש.

סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת וניתן לשינוי

נוסח מערכת - בחירה באחד מהנוסחים הקיימים במערכת. לחיצה על  תציג את רשימת הנוסחים.

מלל עליון/תחתון - אפשרות להקליד מללים חופשיים אשר יוצגו בחשבון עסקה.

הדפס חיובים בנספח החשבון - אפשרות בחירה בין מטבע החיוב או מטבע חשבון העסקה.

אפשרות צירוף מסמכים - בחירת צירוף מסמכים אשר מתוייקים בכרטיס התיק לחשבון עסקה. יש לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות ברשימה.

הסבר לצירוף מסמכים לנוסח חשבון עסקה

במידה ונבחר צרף מסמכים ידנית  - לחיצה על הכפתור  יאפשר הוספת מסמך מבוסס שבלונה או קובץ חיצוני.  לחיצה על הכפתור  יאפשר בחירת מסמך מתוך כרטיס הלקוח/תיק.

במידה ונבחר צרף את כל המסמכים בתיק שלא נכללו בחשבונות קודמים - לחוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה יועתקו באופן אוטומטי אותם מסמכים שלא שיוכו בחשבונות הקודמים

במידה ונבחר צרף מסמכים עלפי קטגוריה - יש לסמן את הקטגוריה המתאימה בחלון "צרף מסמכים בקטגוריה" 

 

תדפיס חיובים מצורף לחשבון - אפשרות צירוף תדפיס חיובים בנוסף לנספח. יש לבחור באחת מאפשרויות התדפיס הקיימות ברשימה.

הדפס ללא נספח - בחירה באפשרות זו תדפיס את חשבון העסקה ללא נספח.

האם פעיל - בחירה באפשרות זו מציינת למערכת שניתן להשתמש בנוסח חשבון העסקה.

הגדרות חתימה גרפית

1. ללא חתימה גרפית - לא תוצג חתימה גרפית ע"ג החשבון עסקה

2. צרף חתימה גרפית מהנתיב המוגדר בהגד' 86 - במידה והוגדרה חתימה גרפית בהגדרה 86 היא תלקח לחשבון עסקה. להסבר נוסף עבור לקישור הבא:סרטון הדרכה - איך להוסיף חתימה גרפית למסמכים חשבונאים

3. צרף חתימה גרפית מהנתיב הבא - במידה ונבחרה הגדרה זו יש לציין את המיקום בו שמורה החתימה [יש לשמור את החתימה הגרפית בקובץ RTF-מסמך וורד]