מסמכים מקושרים בחשבון עסקה

חוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה מאפשר לצרף מסמכים מבוססי שבלונה או מסמכים פנימיים וחיצוניים לחשבון עסקה. צירוף המסמכים יכול להעשות בשתי צורות

  1. קביעת אופן צירוף המסמכים בהגדרות מערכת - להסבר מפורט עבור לקישור הבא:נוסח חשבון עסקה חדש
  2. צירוף ידני בחשבון עסקה.

פירוט הכפתורים/פעולות בחוצץ מסמכים מקושרים:

 - הצגת פרטי המסמך בחלון נפרד. להסבר נוסף על הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך

 - הוספת מסמך חדש לחשבון עסקה. לחיצה על הכפתור מאפשר למשתמש להוסיף מסמך מבוסס שבלונה או מסמך חיצוני לתוכנה. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך

 - הוספת מסמך לחשבון עסקה מתוך המערכת. לחיצה על הכפתור תציג את המסמכים  המתוייקים בכרטיס הלקוח/התיק.

 - גריעת מסמך המצורף לחשבון עסקה. חשוב! ביטול הקישור מחשבון העסקה אינו מוחק או מסיר את המסמך מהמערכת.

 - שכפול מסמך מתוך כרטיס הלקוח לחשבון עסקה. לחיצה על הכפתור יפתח חלון עם רשימת מסמכים לבחירה.

 ו  - לחיצה על אחד הכפתורים יסמן את המסכים המצורפים לחשבון עסקה בהתאם.

 - לחיצה על הכפתור יאפשר בחירת שדות לתצוגה.