רשימת קבוצות גורמי עיקול במדיה

ברשימה מוצגות קבוצות מובנות המכילות גורמי עיקול. כל קבוצה מכילה גורמי עיקול מאותו סוג. לדוגמה קבוצת גורמי עיקול "בנקים" או "חברות ביטוח". בתוכנה קיימות שתי סוגי קבוצות. קבוצות מערכת אשר לא ניתן לבצע בהן שינויים. וקבוצות משתמש הניתנות לשינוי ועריכה. ניתן להפוך קבוצה כקבוצת "ברירת מחדל" על ידי לחיצה על הכפתור 

רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי הקבוצה בחלון נפרד. הצגת פרטי הקבוצה תאפשר הוספה או הסרה של גורמי עיקול.

 - הוספת קבוצת גורמי עיקול במדיה חדשה למערכת.

 - מחיקת קבוצת גורמי עיקול במדיה מהרשימה המוצגת.

 - בחירת קבוצת גורמי עיקול כ"ברירת מחדל". [הגדרה אישית ברמת המשתמש]בהוספת פעולת עיקול במדיה לגורמים בודדים תבחר באופן אוטומטי הקבוצה שנבחרה.

  - לחיצה על הכפתור יבטל את ההגדרה של קבוצת ברירת מחדל

 - ייצוא רשימת קבוצות גורמי עיקול לוורד/אקסל/HTML

 - שינוי תצוגת הנתונים. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.