העבר נספחים

חלון העבר נספחים משמש להעברת נספח או מספר נספחים מתיק אחד לשני. סימון מספר נספחים יכול להעשות באמצעות לחצן SHIFT [סימון רצוף] באמצעות לחצן CTR [סימון לא רציף] או סימון התיבות לצד הרשומות 

רישום נתון באחד מהשדות "מספר" או "שם" יגרור מילוי שאר הפרטים בשדות הריקים. לחיצה על  תפתח חלון סינון. לחיצה על  תפתח רשימה עם הערכים האחרונים שהוזנו באותו שדה.

לאחר הזנת הפרטים לחץ על כפתור  לביצוע הפעולה.