נוסף שדה "מזהה חייב" לרשימת תקבולי המס"ב

איפה?

חוצץ מודול "כלים שלובים":

  • התראות כלים שלובים > תקבולי מס"ב.
  • סה"כ העברות > הצגת רשומת העברה > רשימת תקבולי המס"ב בהעברה.
  • אייקון רשימת "תקבולים במס"ב".
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לחלון הסינון, תצוגת הרשימה ולדוחות ההדפסה ברשימת תקבולי המס"ב - נוסף שדה "מזהה חייב".