מחירון כללי - קוד מס' 1

המחירון הכללי מכיל את רשימת פריטי החיוב המרכיבים את המחירון המשרדי. פריטי החיוב הם רכיבי המידע אשר מהם בסופו של דבר יוכן חשבון העסקה ללקוח (מכתב הדרישה לתשלום).

יש חשיבות מיוחדת להגדרת הפריטים בצורה מיטבית על מנת להקל על פעולת רישום החיובים בעתיד.

לכל פריט חיוב ניתן לקבוע מחיר קבוע או לקשר ל - "קבוצת תעריפים" כלומר, עלות החיוב עבור אותו פריט חיוב תשתנה בהתאם למחייב או לקבוצת המשתמשים אליה הוא מקושר.

להסבר מפורט על קבוצות תעריפים ניתן לעבור לקישור הבא: קבוצות תעריפים

חשוב לזכור!לא ניתן לעדכן פרטי חיוב מובנים אשר נוצרו על ידי המערכת.

בהגדרה זו ניתן לצפות ברשימת פריטי החיוב הקיימת במערכת. ניתן להציג את פריטי החיוב הקיימים, להוסיף פריטים חדשים, למחוק, לעדכן או לייצא את הרשימה:

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם

 - הצגת פרטי החיוב בחלון נפרד. הצגת פרטי החיוב מאפשרת ביצוע עדכון באחד מהנתונים הקיימים.

 - הוספת פריט חיוב חדש. להסבר נוסף על הוספת פריט חיוב עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון פריט חיוב

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא

 - מחיקת פריט חיוב מהרשימה. במידה והחיוב נמצא בשימוש [רשום בכרטיס תיק,במחירונים אישיים וכו’] יש לבחור בפריט חיוב חלופי

 - בחירה של מספר פרטי חיוב וקביעת מחיר אחיד.לחיצה על הכפתור יפתח חלון לקביעת מחיר לפריטים שנבחרו.

 - הצגת קבוצת התעריפים אליה מקושר פריט החיוב.

במידה ופריט החיוב אינו מקושר לאף קבוצה תוצג הודעה: 

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור יציג אפשרויות סינון מובנים ובחירת שדות לתצוגה.