קבוצות תעריפים

בקבוצות תעריפים המשרד בונה קבוצות המכילות תעריפים שונים לאותו פריט חיוב. מבצע החיוב יכול להיות משתמש בודד, או או משתמש המשוייך לקבוצת משתמשים.   יצירת קבוצות התעריפים תהיה בהתאם לסוג הלקוח אותה היא מיצגת כדוגמת בנקים / חברות ביטוח / עיריות / חברות בחו"ל וכו’.

לאחר שנוצרה קבוצת התעריפים נקשר אותה לכרטיס הלקוח או לכרטיס התיק.

להוספת קבוצת תעריפים לחץ על הכפתור  בחלון שנפתח הזן את שם הקבוצה ולאחריו לחץ על כפתור  

להוספת משתמש או קבוצת משתמשים עבור לקישור הבא:

לקישור קבוצת התעריפים לכרטיס לקוח או לכרטיס תיק עבור לקישור הבא:

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - עדכון פרטי קבוצת התעריפים.

 - מחיקת קבוצת תעריפים מהרשימה. [לא ניתן למחוק קבוצת תעריפים המקושרת לפרטי חיוב]

 - הדפסת רשימת קבוצות התעריפים בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא של רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה בהתאם לאפשרויות הקיימות. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.