לפרטי החייב בתיק נוסף שדה ע.מ.

איפה?
בתיק פנימי > חוצץ "חייבים"
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בהצגת פרטי חייב בתיק - מחוצץ "חייבים" > נוסף שדה "מספר ע.מ.".