קישור קבוצת תעריפים לכרטיס תיק או לקוח

לקישור קבוצת התעריפים לכרטיס לקוח או כרטיס תיק לחץ על החוצץ "תיקים מקושרים" או "לקוחות מקושרים"

בהתאם לחוצץ שנבחר לחץ על הכפתור  או  בהתאם.

בחלון סינון בחר את התיקים/לקוחות בהתאם לתנאי הסינון הקיימים ולחץ על הכפתור 

להסרת תיקים/לקוחות בחר את הרשומות הרצויות ולחץ על הכפתור  או  בהתאם.

להצגת כרטיס התיק או הלקוח הקשור לקבוצת התעריפים לחץ על הכפתור  או 

לעדכון גובה הנחה לחץ על הכפתור 

דרך נוספת לקישור קבוצת התעריפים יכולה להיעשות דרך כרטיס הלקוח/תיק, בחוצץ "הגדרות"

  • חשוב לזכור ! – במידה ובכרטיס לקוח, בחוצץ הגדרות, הוגדרה קבוצת תעריפים. כל התיקים השייכים לאותו לקוח יכללו.
  • חשוב לזכור ! - קבוצות תעריפים מכיל רק חיובים שעתיים.