איך להוסיף משתמש חדש

להוספת משתמש חדש או לעדכון משתמש קיים נכנס להגדרות מערכת > הגדרה מספר 13 "רשימת משתמשים"

הוספת משתמש

מהרשימה המוצגת נלחץ על הכפתור  ונמלא את הפרטים הנדרשים.

עדכון משתמש

לעדכון פרטי משתמש קיים יש להציג את כרטיס המשתמש וללחוץ על הכפתור   לשמירת השינויים יש ללחוץ על כפתור 

חשוב! בהוספת משתמש חדש למערכת יש לקשר את המשתמש לאחת מקבוצות ההרשאה הקיימות.

במידה והמשתמש קושר למספר קבוצות - הקבוצה בעלת ההרשאה הגבוהה יותר תגבר. ללא קישור לאחת מהקבוצות הקיימות לא יוכל המשתמש לעבוד עם התוכנה .

פירוט השדות בחלון פרטי משתמש

שם כניסה  - השם שאיתו המשתמש יכנס לתוכנה.  

שם מלא - השם המלא של העובד. [השם המלא של העובד מוצג במקומות שונים בתוכנה, כדוגמת הפקת טפסים]

סיסמא - שדה אופציונלי. חברת עודכנית ממליצה להוסיף סיסמא למשתמשים בעלי הרשאות של מנהלי מערכת והנהלת חשבונות.

פרטי העובד/ת - פרטים כדוגמת יישוב/מיקוד טלפון וכו’.

חתימה עברית/אנגלית - פרטי החתימה יוצגו בטפסים השונים המופקים בתוכנה.

אחוז מקדמה/אחוז שותפות - הגדרת אחוז מקדמות המס ואחוז השותפות של השתמש.

מספר רשיון - מספר רשיון עורך הדין.

דוא"ל - כתובת דואר אלקטרוני של העובד. יכול לשתמש בשליחת מכתבים/מסמכים המתוייקים בתוכנה.

מועסק מתאריך/תאריך סיום העסקה - ציון תאריך תחילת העסקה ותאריך סיום העסקה של העובד.

משתמש פעיל - הסרת הסימון מהגדרה זו "ימנע" מהמשתמש לעבוד עם המערכת.

משתמש כנוטריון - משרדים אשר רכשו את מודול הנוטריון יסמנו תיבה זו על מנת להגדיר את המשתמש כ"נוטריון". לאחר סימון התיבה יש להכנס לכרטיס העובד לחוצץ נוטריון ולמלא את הפרטים הנדרשים.

קבוצות הרשאה - קישור המשתמש החדש לאחת מקבוצות ההרשאה הקיימות [ניתן במערכת להוסיף קבוצות הרשאה חדשות ולעדכן קיימות]

שם משתמש באוטלוק - שדה חובה במקרה ועובדים עם מודול סנכרון היומן עם Outlook.

שם משתמש בדומיין - יש למלא הגדרה זו במידה ומשרדכם עובד עם Active Directory . בשדה זה נקליד את שם המשתמש של העובד כפי שמוגדר בדומיין.
הגדרה זו תאפשר עבודה עם רמות גישה למסמכים.[הגדרה של מסמכים כפרטיים או לצפייה בלבד].

קבוצת עלות עובדים - שיוך המשתמש לאחת מקבוצות העלות הקיימות במערכת [הגדרת מערכת-90].
הגדרה זו רלוונטית בעיקר לדו"חות הקשורים להכנסות (לפי עובדים).  לחלופין, ניתן להגדיר לעובד מחיר עלות אישית  בחוצץ "מחירי עלות" מצד ימין למעלה , מבלי לשייכו לקבוצת עלות כלשהי.