תזכורות קבועות ליומן - הגדרות אישיות

לאחר שבוצעו ההגדרות בחוצץ "הגדרות משרדיות" יש לעבור לחוצץ "הגדרות אישיות" ולהעתיק את ההגדרות לחוצץ.

בנוסף בחוצץ "הגדרות אישיות" המשתמש יכול ליצור הגדרות אישיות השונות מאלה שהוגדרו ברמה המשרדית.

להעתקת ההגדרה המשרדית יש להכנס לחוצץ "הגדרות אישיות" וללחוץ על הכפתור

בחוצץ יוצגו כל ההגדרות המשרדיות הקיימות. במידה והינך מעוניין ל"הסיר" תזכורות שאין בהן צורך סמן את השורה ולחץ על הכפתור

ליצירת תזכורת אישית השונה מההגדרה המשרדית יש ללחוץ על הכפתור  ולמלא את הפרטים כפי שנעשה בחלק הראשון.

להצגת תזכורת קיימת יש לסמן את הרשומה הרצויה וללחוץ על הכפתור  לביצוע עדכון בהגדרות השונות יש ללחוץ על הכפתור