חוברת הדרכה - חתימה על מסמכים חשבונאים

חתימה על מסמכים חשבונאים

חוברת הדרכה

 

לרשימת אפשרויות העבודה במודול הנה"ח ניתן לעבור לקישור הבאהנהלת חשבונות

טרם ביצוע חתימה על מסמכים חשבוניים יש להצטייד בקובץ חתימה ללא רקע בפורמט PNG .

לביצוע החתימה יש לעקוב אחר השלבים הבאים:

1.פתח מסמך Word חדש ומקם את הקובץ הגרפי בחלק העליון בוורד.

2.סמן את הקובץ הגרפי ולחץ על הכפתור  להסרת הרקע.

מתח" את הגבולות כך שהחתימה תיכלל בריבוע הצבוע

לסיום לחץ על הכפתור  לאישור השינויים שבצעת.

3. סמן את התמונה פעם נוספת ולחץ ל האייקון    עם הלחצן השמאלי של העכבר.

4.בחר באפשרות See more בתחתית החלון (כמו שמסומן בתמונה)

5. נווט לחוצץ Text Wrapping (1) ובחר באפשרות In front of the text (2)

6. באותו חלון נווט לחוצץ Position (1) ובצע את ההגדרות לפי השלבים: (2,3)

 

לסיום לחץ על OK

7. שמור את קובץ הוורד בפורמט RTF בתיקיית "כותרות לדוחות" (ניתן למצוא את הנתיב בהגדרה 53)במערכת עודכנית נווט להגדרה 86 כספים- כללי ובחר את הנתיב של החתימה

חשוב לזכור! לצורך הגדרה של חתימה על חשבון עסקה יש לבצע שינוי ברמת נוסח חשבון עסקה.

  1. בהגדרות מערכת > בחר בהגדרה 62 כספים - נוסחים לחשבונות עסקה.
  2. אתר את הנוסח הרצוי ולחץ על כפתור  
  3. בחלון "פרטי נוסח חשבון עסקה" בחר באחת משלושת האפשרויות הקיימות:
  • ללא חתימה גרפית – המערכת לא תצרף חתימה לחשבון עסקה
  • צרף חתימה גרפית מהגדרה 86 – המערכת תצרף את החתימה שהוגדרה בהגדרה 86
  • צרף חתימה גרפית מהנתיב הבא – נועד לצרוף חתימה השונה מהחתימה שהוגדרה בהגדרה 86. במידה וסומנה הגדרה זו, יש לציין נתיב שבו שמור קובץ החתימה.

 

דוגמה למסמך חשבונאי הכולל חתימה גרפית