חוברת הדרכה - רובוט עיקולים

רובוט עיקולים

מדריך למשתמש

 

על המודול

המודול מאפשר ביצוע עיקולי מדיה מגנטית באופן גורף, על מספר רב של תיקים על פי בחירת המשתמש. רובוט העיקולים משולב באופן מלא עם מודול ניהול תיקי הוצאה לפועל ומודול תקשורת הוצל"פ .

תהליך הכנת העיקולים לשליחה מתבצע על פי תנאים מוגדרים מראש המוגדרים בתוכנה,  ובכך מצטמצמות האפשרויות לטעויות אנוש בביצוע הפועלות.

המודל חוסך זמן הקלדה ובדיקות חוזרות של נתוני התיקים והחייבים .

רובוט העיקולים משתלב עם מערכת הניהול הכספי של המשרד ומאפשר רישום אוטומטי של חיובי לקוחות, בגין פעולות העיקול שבוצעו .

יכולות המוצר

  • רישום אוטומטי של פעולות עיקול באמצעות מדיה מגנטית, בתיקי הוצל"פ המנוהלים במשרד
  • טיפול בכמויות גדולות של נתונים
  • הגדרת תנאים מוקדמים לביצוע עיקולים באמצעות מדיה מגנטית
  • שימוש ברשימות גורמים מוגדרות מראש בתיקי לקוחות שונים
  • רישום חיובי לקוחות בגין פעולות העיקול שבוצעו (שילוב עם מודול הכספים בתוכנה)
  • הצגת הנתונים לפני שליחתם ללשכת הוצל"פ
  • אפשרות טיפול פרטני בעיקולים שלא תואמים את התנאים המוקדמים שהוגדרו

הגדרות

טרם העבודה עם המודול יש לעבור על הגדרות מערכת להתאמת התוכנה לעבודה במשרד.

יש להוסיף למשתמשים הרלוונטיים הרשאה לשימוש במודול.

תפריט המבורגר > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת

ניהול משרד - קבוצת משתמשים קוד מס’ 26

בהגדרה זו נקבע איזו קבוצת משתמשים תהיה בעלת הרשאה לעבודה עם המודול.

להוספת ההרשאה הצג את קבוצת המשתמשים הרצויה. לדוגמא : "פקידות הוצל"פ".

מצא את ההרשאה לפי שם המודול "רובוט עיקולים" וסמן את ההרשאות הרצויות:

הגדרות המודול

במסך זה נגדיר את התנאים אשר לפיהם יפעל מודול "רובוט עיקולים". חשוב לבצע הגדרות אלה טרם תחילת העבודה
בעת הוספת פעולת "עיקול במדיה מגנטית" באמצעות הרובוט, המערכת תתחשב בהגדרות אלו וגם תבצע את הבדיקות השוטפות לפעולות עיקול הנעשות באופן ידני בכרטיס התיק.

1. בתפריט הוצל"פ לחץ על

2. לחץ על כפתור [ עדכן]  והגדר את התנאים לביצוע העיקולים לסיום לחץ על כפתור [ שמור ]

תיאור השדות השונים:

שדה

הסבר

הערות

בצע עיקולים לחייבים להם לא קיימות פעולות עיקול קודמות בתיק

באם תסומן תיבת סימון זו, פעולות עיקול במדיה יבוצעו רק בתיקים בהם לחייבים אין בכלל פעולות עיקול במדיה.

במידה ושתי תיבות הסימון לא מסומנות עיקולים ירשמו בכל התיקים שעונים על יתר ההגדרות במסך ההגדרות.

בצע עיקולים לחייבים להם קיימות פעולות עיקול קודמות בתיק

באם תסומן תיבת סימון זו, פעולות עיקול במדיה יבוצעו רק בתיקים בהם לחייבים יש פעולות עיקול במדיה קודמות, בהתאם לתנאים שנקבעו בהמשך.

מספר ימים מפעולת "עיקול במדיה לגורמים בודדים" האחרונה שנרשמה לחייב

לפי תמונת המסך, רק לאחר 90 יום יתאפשר לבצע בתיק פעולה נוספת של עיקול במדיה לגורמים בודדים.

לדוג’ אם בתיק 1440/3 בוצע עיקול במדיה בתאריך 1.8.12 יתאפשר לבצע עיקול נוסף במדיה לא לפני

תאריך 30.10.12

מספר ימים מתאריך הליך "אזהרה" שנרשם לחייב בתיק תקשורת

לפי תמונת המסך, רק לאחר 30 יום מתאריך האזהרה שמופיע לחייב בתיק התקשורת (נתונים שנשלחים ממחשוב הוצל"פ)

יתאפשר לבצע עיקול במדיה לגורמים בודדים.

 

מספר ימים מפעולת תקבול/תנועת זיכוי אחרונה בתיק

לפי תמונת המסך, רובוט העיקולים אינו מתחשב בפעולת תקבול/תנועת זיכוי הרשומה בתיק בעת ביצוע עיקול במידה לגורמים בודדים.

 

סכום יתרת חוב בתיק מעל

לפי תמונת המסך, פעולת עיקול במדיה תתאפשר רק בתיקים שסכום יתרת החוב בהם הינו מעל 20 ₪.

 

בצע פעולות עיקול גם כשהמספר המזהה של החייב אינו תקין

באם תסומן תיבת סימון זו, יבוצע עיקול גם לחייב שמספרו המזהה אינו תקין.

למרות ההתראה בתוכנה.

חייבים להם סוג מזהה "ח.פ" (חברה) – בצע פעולות עיקול על גורמים מסוג "קופות גמל"

באם תסומן תיבת סימון זו, תתאפשרנה פעולות עיקול במדיה על גורמים מסוג "קופות גמל" גם לחייבים שמוגדרים כחברה (ח.פ).

 

חייבים להם סוג מזהה "ת.ז" (אדם פרטי) – בצע פעולות עיקול על גורמים מסוג כרטיסי אשראי

באם תסומן תיבת סימון זו, תתאפשרנה פעולות עיקול במדיה על גורמים מסוג "כרטיסי אשראי" לחייבים שמוגדרים כאנשים פרטיים (ת.ז).

 

הוסף פעולה של שכ"ט הוצל"פ ב’ בתיקים העונים לקריטריונים

פעולה של שכ"ט ב’ תרשם בתיקים בהם תרשם פעולת עיקול במדיה.

 

סכום קבוע לפעולה שתרשם בתיק

הגדרת סכום קבוע לפעולת עיקול במדיה מגנטית, שתירשם בתיק.

 תשלום על עצם ביצוע הפעולה עצמה 

סכום שיתווסף מעבר לסכום עלות העיקולים

הוסף את עלות גורמי העיקול לסכום הפעולה

עלות גורמי העיקול תופיע בפעולת העיקול שתרשם בתיק (סכום זה יתווסף לסכום קבוע, אם הוגדר בסעיף הקודם).

לדוג’ אם נבחרו גורמים שסה"כ סכומם 180 ₪, בפעולת העיקול בתיק יופיע הסכום 180 ₪. באם לא תסומן תיבת הסימון תופיע פעולת העיקול ללא סכום.

רשום חיובים ללקוח בגין פעולת עיקול

באם תסומן תיבה זו, ירשם חיוב ללקוח בגין פעולת העיקול, בסיום תהליך רישום העיקולים.

 

קוד פריט חיוב

פריט החיוב עליו יתבססו חיובי הלקוחות בגין פעולות העיקול.

שדה חובה במידה וסומנה תיבת הסימון "רשום חיובים ללקוח בגין פעולת עיקול".

בצע פעולות עיקול בתיקים מסוג

הגדרת סוגי התיקים, בהם ניתן יהיה לבצע עיקול במדיה מגנטית באמצעות הרובוט.

לפי תמונת המסך, לא יתאפשר לבצע פעולות עיקול במדיה בתיקים מסוג "מימוש משכון", "תביעה כספית" וכו’.

סוג סטטוס תיק

סטטוסים בתיקים בהם ניתן יהיה לבצע עיקול במדיה מגנטית באמצעות הרובוט.

לפי תמונת המסך, לא יתאפשר לבצע פעולות עיקול במדיה בתיקים בסטטוס "סגור".

סטטוסים חריגים (לא לביצוע)

הגדרת סטטוסים של תיקים במערכת בהם לא יתאפשר לבצע פעולות עיקול במדיה באמצעות הרובוט.

לפי תמונת המסך, לא יתאפשר לבצע פעולות עיקול במדיה בתיקים בסטטוס: "ח. אבוד", "מעוכב" ו"מעוכב עד ועדה".

סטטוסים חריגים לחייבים (לא לביצוע)

הגדרת סטטוסים של חייבים במערכת בהם לא יתאפשר לבצע פעולות עיקול במדיה באמצעות הרובוט.

סימון של תיבת הסטטוס תמנע את ביצוע עיקול במדיה.

בצע על סוגי הזיהוי בלבד

בחירת סוגי הזיהוי של החייב מהרשימה המוצגת

כברירת מחדל הגדרות אלו לא מסומנות.

 

 

הגדרת גורמי עיקול ברמת הלקוח

בהגדרות לקוח - הוצאה לפועל יוצגו הגדרות הקשורות לתחום הוצאה לפועל ומשפיעות רק על הלקוח שבו הוגדרו.

חלק מההגדרות המוצגות יופיעו בעת פתיחת תיקים חדשים, בשידור בקשות פתיחת תיק בתקשורת ובמודול "רובוט עיקולים"

פירוט ההגדרות השונות

כלל חישוב - קביעת כלל חישוב עלפיו תתנהל יתרת החוב בתיקים המקושרים ללקוח.

סדר זיכוי תקבולים - קביעת סדר זיכוי. בהתאם לסדר הופעת הסעיפים השונים יזוכה התיק בקבלת תקבול.

הופקד יפוי כוח בלשכה - במידה ומסומן יש לציין את "מספר יפוי כוח בשדה". רישום זה מייתר את הצורך בצירוף מסמך יפוי כוח לתיק.

פטור מאגרות - סימון האם התיק חייב בתשלום אגרות.

לשכת הוצל"פ - בחירת לשכת ברירת מחדל בפתיחת תיק חדש ללקוח.

מסמך יפוי כח - בחירת מסמך יפוי כוח להוספה אוטומטית בפתיחת תיק חדש. [על יפוי הכוח להיות מתוייק באחד מתיקי הלקוח - עדיף בתיק "0"] בחירת יפוי הכוח יציג את המסמך באופן אוטומטי ברשימת המסמכים הנדרשים לצירוף בקשת פתיחת תיק.

אסמכתא לחשבון זיכוי - מסמך המהווה אישור לניהול חשבון. מספר האסמכתא ניתן בלישכת הוצאה לפועל. חשוב! רישום מספר האסמכתא יבטל את הצורך במסמך לניהול חשבון.

מסמך ניהול חשבון - במידה ולא קיים מספר אסמכתא ניתן להציג מסמך המאשר ניהול חשבון. חשוב! קישור המסמך בהגדרה זו יבטל את הצורך בצירוף תצלום חשבון בנק בפתיחת תיק חדש.

תיבות סימון - סימון התיבות או אחת מהן יהפוך את את הפעולה "מכתב התראה" למנהלי בהגשת תביעה או בביצוע הוצל"פ בהתאם.

% מהתקבול לרישום חיוב שכ"ט - במידה ומוגדר % לרישום, בעת רישום פעולה מסוג "תקבול" ירשם בהתאם חיוב בגובה מסוג שכ"ט בגובה האחוז שנקבע.

קבוצת גורמי עיקול - משרדים אשר רכשו את מודול "רובוט עיקולים" יכולים לקבוע קבוצת גורמי עיקול אשר יוצגו כברירת מחדל.

סדר זיכוי תקבולים - בחירת סדר תקבולים השונה מהסדר שקיים ברמת המערכת. במידה ונבחר סדר תקבולים ברמת לקוח. הוא זה שיקבע.

 

שימוש במודול - ביצוע העיקולים

לביצוע פעולת עיקול במדיה יש להכנס לתפריט "הוצל"פ" וללחוץ על הכותרת 
חשוב! טרם הוספת הפעולה יש להגדיר את "רובוט העיקולים". להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הגדרת עיקולי מדיה

לחיצה על הכפתור תפתח חלון סינון לבחירה. בחלון זה נבחר את התיקים בהתאם לאפשרויות הסינון המוצגות.

להצגת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור 

לדוגמא- תיקים של לקוח מספר 1440 שהינם תיקי תביעה/הוצל"פ:

1. מהרשימה המוצגת יש לסמן את התיקים בהם נוסיף את פעולת עיקול במדיה מגנטית וללחץ על הכפתור 

2. במסך שיוצג יש בחר באפשרויות המוצגות ולסיום לחץ על כפתור [אשר]

  • האם לבצע עיקולים על החייב הראשון בתיק או על כל החייבים.
  • בחר גורמים לעיקול (גם אם הוגדרה קבוצת גורמים ברירת מחדל ללקוח, ניתן לסמן גורמים נוספים בחלון בחירה שמתקבל).

בסיום תהליך הוספת העיקולים במידה ונמצאו בעיות בתהליך רישום הפעולות, תוצג רשימת "פעולות שנכשלו".

מרשימה זו ניתן להבחין בתיקים בהם לא בוצעה פעולת העיקול והסיבה לאי ביצוע (חייבים/תיקים שלא עונים לתנאים שהוגדרו או כאלה שבבדיקות הרגילות אותרה אי התאמה).

במידה והשגיאה אינה קריטית, ניתן לבצע את פעולת העיקול מתוך רשימה זו.
 
במידה ויופיע כי הטיפול "פרטני", יש לטפל בכל רשומה בנפרד.
 
ביציאה מרשימת "פעולות שנכשלו", רשימת התיקים השגויים תמחק ולא תוצג שוב (פעולות העיקול שנכשלו לא יתבצעו).
 

דוגמא :

ניתן להבחין בעיקולים שממתינים לשליחה באמצעות לחיצה על 
מרשימה זו ניתן ליצור את הקובץ ליצוא (סמן את העיקולים הרצויים ולחץ על כפתור "צור קובץ יצוא") בדומה לרשימה "נתונים לייצוא" בתפריט "תקשורת הוצל"פ".

 

רשימת עיקולים שנרשמו

ברשימה יוצגו אותם עיקולי מדיה שנוצרו במודול "רובוט עיקולים" הפעולות הקיימות ברשימה תקינות "וממתינות" לשידור.

לשידור פעולות העיקול ניתן לסמן רשומה אחת או מספר רשומות וללחוץ על הכפתור 

להצגת פרטי הפעולה לחץ על כפתור 

להצגת רשימת הגורמים בחלון פרטי פעולה לחץ על הכפתור [הצג] ו [הצג גורמים]

להצגת כרטיס התיק אליו מקושרת פעולת העיקול לחץ על הכפתור 

לייצוא הרשימה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML לחץ על הכפתור 

לסיכום עמודות בעלות ערכים מספריים, בהתאם לאפשרויות חישוב הקיימות לחץ על הכפתור 

למחיקת רשומה או מספר רשומות מתוך הרשימה לחץ על הכפתור 

 

רשימת לקוחות עם קבוצות גורמים מוגדרות

ברשימת "לקוחות עם קבוצות גורמים מוגדרות" מוצגים אותם לקוחות אשר הוגדרו להם קבוצות גורמים קבועות.
מרשימה זו ניתן להציג את כרטיס הלקוח המקושר ולהציג את הקבוצה וגורמי העיקול המקושרים. 

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - מעבר לכרטיס הלקוח אליו מקושרת קבוצת הגורמים

 - ייצוא הרשימה המוצגת לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא

לקישור קבוצת גורמים ללקוח, יש להכנס לכרטיס הלקוח > הגדרות וללחוץ על הכפתור "הוצל"פ".
בחלון "הגדרות הוצל"פ" יש ללחוץ על כפתור [ עדכן ] ולסמן את קבוצות גורמי העיקול הרצויות. לסיום ושמירה יש ללחוץ על כפתור [ שמור ]

להצגה ועדכון קבוצות העיקול הקיימות במערכת יש לעבור לקישור הבא:  רשימת קבוצות גורמי עיקול במדיה

להוספת קבוצה חדשה למערכת יש לעבור לקישור הבא:  הוספה ועדכון קבוצת גורמי עיקול במידה