שליחת חשבונות עסקה בדואר אלקטרוני

לשליחת חשבונת עסקה בדואר אלקטרוני [Microsoft Outlook] יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש לבחור את חשבונות העסקה הרצויים. לביצוע הבחירה ניתן להכנס לכרטיס התיק/לקוח או לרשימת חשבונות העסקה מתוך תפריט "כספים". במערכת ניתן לבחור חשבון אחד או מספר חשבונות

2. לאחר בחירת החשבונות [סימון] נבצע לחיצה ימנית בעכבר ונבחר באפשרות 

3. במסך שיפתח יש לבצע בחירות בהתאם לאפשרויות הקיימות

פירוט הסעיפים השונים בחלון:

בקבוצות לפי דוא"ל (המוגדר בחשבון) - משתמש לשליחת מספר חשבונות עסקה בקבוצות בהתאם לכתובת הדוא"ל המצויינת בחשבון. במידה וקיימות מספר חשבונות בעלי אותה כתובת הן יוצגו באותה הודעת דואר.

כל מסמך בנפרד לפי דוא"ל (המוגדר בחשבון) דומה לאפשרות הראשונה, אך הפעם תפתח הודעת דואר עבור כל חשבון שנבחר.

בחירת נמענים ושליחה בדוא"ל אחד - משתמש לבחירת מספר חשבונות עסקה תוך בחירת נמענים למשלוח וריכוז בהודעת דואר אחת. בחירת הנמענים יכולה להעשות או בהקלדה ידנית או לחיצה על הכפתורים [ישויות] [איש קשר] [צד בתיק]

בחירת נמענים ושליחה בדוא"ל נפרד לכל נמען - זהה לאפשרות השלישית, אך הפעם תפתח הודעת דואר עבור כל חשבון שנבחר.

דוא"ל - יוצגו כתובות דואר אלקטרוני בהתאם לבחירה שנעשתה. ניתן להקליד כתובות באופן ידני.

אופן שליחה - בחירה בין שליחה אוטומטית ברקע, או הצגת חלון הודעה. במידה ונבחרו מספר חשבונות עסקה למשלוח חלון זה לא יהיה זמין.

נושא וגוף ההודעה - מללים המוצגים כברירת מחדל, וניתן לשינוים

 

4. יש ללחוץ על כפתור [אשר] ולבחור בסוג ההעתק מתוך האפשרויות המוצגות

 

5. לסיום נלחץ על [אשר] ויוצג חלון הודעת דואר בהתאם לבחירות שנעשו בסעיפים הקודמים.