נוסף דוח "List of Billings"

איפה?
רשימת דו"חות ההדפסה בחוצץ "כספים".
מה התחדש בגרסה? [1.64]

נוסף דו"ח הדפסה לרשימת חיובים באנגלית -"List of Billings".