**לדוח "תיקים לפני גניזה" נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח הדפסה

איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > "דו"ח תיקים ללא פעילות לפני גניזה" (מספר 109) 
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לדוח 109 נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח הדפסה.